Müşteri Aydınlatma Metni

YÖNTEM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYE VE KAĞITCILIK ÜRETİM TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yöntem Gıda İhtiyaç Maddeleri Nakliye ve Kağıtcılık Üretim Tic. Ltd. Şti. (“Yöntem Kağıt) tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0983005242500019
Adresi: Yaylacık Mah. Fakülte Cad. No:193 Başiskele KOCAELİ
Telefon: 2623496472        Faks: 2623492295                   E-mail: yontemkagit@gmail.com
Yöntem Kağıt, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği,  adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; , “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını https://yontemkagit.com.tr/ adresinde bulunan Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Yöntem Kağıt’a ileterek yapılabilir. Yöntem Gıda İhtiyaç Maddeleri Nakliye ve Kağıtcılık Üretim Tic. Ltd. Şti. AYDINLANMA BEYANI Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza   AÇIK RIZA BEYANIM Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;   Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza