Çalışan Aday Aydınlatma Metni

YÖNTEM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYE VE KAĞITCILIK ÜRETİM TİC. LTD. ŞTİ.

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yöntem Gıda İhtiyaç Maddeleri Nakliye ve Kağıtcılık Üretim Tic. Ltd. Şti. (“Yöntem Kağıt) tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0983005242500019
Adresi: Yaylacık Mah. Fakülte Cad. No:193 Başiskele KOCAELİ
Telefon: 2623496472        Faks: 2623492295                   E-mail: yontemkagit@gmail.com
Yöntem Kağıt, çalışanlara ait: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no, geçici T.C. kimlik numarası, cinsiyet, sürücü belgesi,   e posta adresi, iletişim adresi, cep/telefon no,  lokasyon,  bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş- çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları,  engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocuk eğitim ve yaş bilgileri,  doğum ve ölüm belgeleri, departmanı, çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri, referans, başvuru formu doldurulma bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, otomatik katılımlı BES, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, olay yönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri yabancılarda oturma izni bilgileri, araç bilgileri, imza ile kamera kayıtları verilerini; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, bina giriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat ve prosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adli makam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret ve avans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme, kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışan memnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim ve kariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını https://yontemkagit.com.tr/ adresinde bulunan Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Yöntem Kağıt’e ileterek yapabilir. AYDINLANMA BEYANI Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                     T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                             İmza   AÇIK RIZA BEYANIM Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine; Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       Kabul Etmiyorum   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                   T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza